HCF Norge

 

Haute Coiffure Francaise er en internasjonal organisasjon av frisører som formidler fransk hårmote over hele verden. Kunder hos en HCF-frisør er garantert fagmessig utførelse av den ledende hårmote: Den franske. De viktigste trendene innen internasjonal hårmote skapes av anerkjente franske frisører. Derfor gjelder det å holde seg ajour med utviklingen. Det er dette HCF gjør for sine medlemmer.

Haute Coiffure Francaise ble dannet i 1948 av franskmannen Robert Guery. Formålet med HCF var å skape hårmote i harmoni med haute coture – motehusenes modellklær. Det tok ikke lang tid før HCF ble en uerstattelig kreativ gruppe for fransk hårmote, frisørbransjen og selve Frankrike. HCFs hårmoter ventes på av så vel profesjonelle som av kvinner over store deler av verden. I likhet med klesmotene er hårmoten gjerne delt inn i temaer eller epoker. Således har vi de siste årene opplevd hippie-stil, 30-tall og 70-tall, og andre vil komme. HCF skaper hårmoten og er derfor alltid i forkant av andre.

De norske medlemmene drar til Paris to ganger i året for å lære seg de kommende frisyrelinjene, og har som formål å spre kunnskap om disse til både frisører og kunder i hele landet. I Norge er det nå 16 medlemmer av Haute Coiffure Francaise. HCF frisører nyter stor respekt blant kolleger innen faget, og det kreves mye for å bli medlem.

HCF er idealistisk drevet og kontakt med andre frisører inngår som en vesentlig del av arbeidet. De strenge opptakskriteriene til HCF er for å beholde den faglige tyngden i organisasjonen. Det kreves at frisøren selv er innehaver eller medeier i salong(er), har svennebrev i minst ett fag og har et bevisst forhold til moter og trender. Det må sendes skriftlig søknad om opptakelse i seksjonen og det skal være skriftlig votering med minst 2/3 flertall blant medlemmene før et nytt medlem kan opptas. Medlemmer må kunne stille på podiet for demonstrasjon – eller ta annet arbeid ved demonstrasjoner – når seksjonen forlanger det. De norske medlemmene er spredt over hele landet, noe som også er en del av HCFs målsetting.

 

 

fbook